top of page

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra aicinājums Latvijas pareizticīgajiem

Godātie Virsgani,

priesteri un diakoni,

Dievu mīlošie inoki un inokiņas,

dārgie brāļi un māsas,

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticamie bērni!


Šodien, kad bīstamā epidēmija plaši izplatījusies pasaulē, tajā skaitā arī mūsu valstī, Svētā Latvijas Pareizticīgā Baznīca par savu galveno misiju uzskata pastiprinātu lūgšanu Tam Kungam par šīs nelaimes pārtraukšanu.


Svētot mediķu darbu un lūdzoties par viņu stiprināšanu, mēs cieši zinām, ka Dieva palīdzība ir visspēcīga un cerība uz to nekad nepievils tos, kuri patiesi un no sirds tiecas pie tās.


Pareizticīgo dievnamos tiek ievērotas visas valstī rekomendētās epidemioloģiskās drošības un sanitārās kontroles prasības. Gan garīdznieki, gan mūku kārtai piederīgie, gan draudžu locekļi ar izpratni un pilsonisku atbildību izturas pret tiem. Bet mēs nepārtraucam mūsu lūgšanas, cieši paļaujoties uz to, ka Dieva žēlastība mūs neatstās. Dieva palīdzība mums tiek dota caur Svētās Baznīcas Sakramentiem, kā arī caur mediķu nenogurstošajiem darbiem, kas mums šodien tik nepieciešami. Ar savām lūgšanām mēs cenšamies atbalstīt viņus.


Aicinot savu draudzi sekot veselības aizsardzības iestāžu rekomendācijām un padomiem, Latvijas Pareizticīgā Baznīca nekad un nekur neaicina savus ticīgos atteikties vai izvairīties no vakcinācijas vai citām medicīniskajām darbībām, kas rekomendētas saistībā ar epidēmiju. Baznīcas amvons pēc būtības nevar un nedrīkst tikt izmantots aicinājumiem pret vakcināciju. Baznīcas sprediķa būtība – tā ir labās vēsts sludināšana par pasaules Pestītāju Kristu, par cilvēku dzimuma glābšanu, par ticību, par mieru, par mīlestību un labiem darbiem.


Balstoties uz to, ka kristietība māca par cilvēka brīvību, Baznīca atstāj katram no mums brīvību pašam pieņemt lēmumu par vakcināciju. Vienlaikus, Baznīca nelokāmi atgādina ticīgajiem, ka pasaulē viss pastāv tikai pēc Dievišķā Nodoma, un bez tā neviens mats nenokrīt no cilvēka galvas: «Arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti» (Mt. 10:30). Pieņemot oficiālās medicīnas sasniegumus, arī šajā darbībā mēs redzam Dieva Nodomu, vērstu uz kopīgo labumu.


Visvarenais Kungs pēc Savas cilvēkumīlestības un mūsu kvēlo lūgšanu dēļ lai pasargā mierā un labklājībā mūsu brīvo Latvijas valsti, mūsu Svēto Baznīcu un mūsu tautu, un lai ar Savu labo gribu pārtrauc pārbaudījumus, kas mūs piemeklējuši. Bet mums visiem nepieciešams pastiprināt lūgšanas un pienest sirsnīgu nožēlu par saviem grēkiem, rūpēties par savas dzīves izlabošanu. Jo tad arī mūsu lūgšana būs iedarbīga.

Lai mūs visus sargā Dieva žēlsirdība, lai pār mums ir Debesu Ķēniņienes Visšķīstās Dievadzemdētājas Patvērums, lai mūs ar savām lūgšanām neatstāj svētais svētmoceklis Rīgas Jānis un visi Dieva svētie.


Mīlestībā uz To Kungu,


ALEKSANDRS, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

46 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page