top of page

Mūsu kontakti

Rīgas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze.

Reģ.Nr. 90000081937

Brīvības 56, Rīgā, Latvijā

A/S SEB Banka

Konts: LV63UNLA0002000701301

Tālr. +371 672 83201
e-pasts: lbaznica@gmail.com

bottom of page